uvijek na mreži

Aeroklub Sinj i ove godine vrši upis kandidata za padobransku obuku

 Inicijalni sastanak sa kandidatima održat će se 11.veljače na aerodromu Sinj. Na sastanku će biti prezentirane sve bitne stvari koje polaznici trebaju znati.

Obuka se sastoji od tri dijela. Teoretska nastava održat će se u učionici kluba. Zemaljska obuka i praktični skokovi provodit će se na aerodromu Sinj.

Mjesto i vrijeme inicijalnog sastanka:
– 11. veljače 2018. u 15:00 sati,
– Aerodrom Sinj, Put Piketa bb, Sinj

Sve dodatne informacije mogu se pronaći na Facebook stranicama kluba: www.facebook.com/aeroklubsinj  ili na mobitel: 091/79-22-268
Komentiraj