uvijek na mreži

Dodjela nagrada za znanost Sveučilista u Splitu

Svečana dodjela Nagrada za znanost Sveučilišta u Splitu za 2018. godinu održat će se u petak 1. veljače u 12 sati u Multimedijalnoj dvorani Sveučilišne knjižnice u Splitu, Ruđera Boškovića 31.

Tom će prigodom rektor prof. dr. sc. Dragan Ljutić uručiti priznanja znanstvenicima našeg Sveučilišta, sukladno njihovoj znanstvenoj produktivnosti u 2017. godini za rad koji je značajno pridonio prepoznatljivosti Sveučilišta u Splitu.

Osnovni kriterij za dodjelu nagrada je bio znanstvena produktivnost autora iskazana u Thomson Reuters Web of Science (današnja Clarivate Analytics) bazi u 2017. godini. Lista je napravljena prema znanstvenim područjima pri čemu prošlogodišnjih dobitnici, bez obzira na postignute rezultate u 2017. godini, nisu mogli sudjelovati.

Na osnovu šire liste, napravljena su uža povjerenstva, za svako pojedino područje, koja su sačinjavali prodekani/zamjenici pročelnika nadležni za znanost na pojedinoj sastavnici koja ima znanstvenike iz dotičnog znanstvenog područja.

Svako pojedino povjerenstvo je primijenilo dodatne kriterije znanstvene izvrsnosti i predložilo određeni broj predloženika za Nagradu, sukladno ukupnom broju znanstvenika iz pojedinog područja, kao i doprinosu pojedinog područja ukupnoj znanstvenoj produktivnosti Sveučilišta u Splitu.

POPIS NAGRAĐENIH:

U PODRUČJU PRIRODNIH ZNANOSTI nagrađeni su:
Igor Jerković, s Kemijsko-tehnološkog fakulteta
Ivana Bočina, s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Marija Raguž, s Medicinskog fakulteta

U PODRUČJU TEHNIČKIH ZNANOSTI nagrađeni su:
Sandro Nižetić, s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Silvestar Šesnić,s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Ante Munjiza, s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije

U PODRUČJU BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA nagrađeni su:
Ivana Kolčić, s Medicinskog fakulteta
Mirna Saraga Babić, s Medicinskog fakulteta
Eduard Vrdoljak, s Medicinskog fakulteta

U PODRUČJU BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI nagrađen je
Jure Brčić, sa Sveučilišnog odjela za studije mora u Splitu koji nije mogao nazočiti svečanosti pa će mu nagrada biti uručena naknadno.

U PODRUČJU DRUŠTVENIH ZNANOSTI nagrađeni su:
Andreja Bubić, s Filozofskog fakulteta
Dražen Čular, s Kineziološkog fakulteta
Sunčica Delaš Kalinski, s Kineziološkog fakulteta

U INTERDISCIPLINARNOM PODRUČJU nagrađena je:
Ivana Kružić, sa Sveučilišng odjela za forenzične znanosti u Splitu: za doprinos u humanističkom području

MEĐU ZNANSTVENIM NOVACIMA, ASISTENTIMA I POSLIJEDOKTORANDIMA nagrađen je
Marko Vukasović s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Ove je godine Senat Sveučilišta u Splitu također, u cilju poticanja znanstvene izvrsnosti odnosno produktivnosti znanstvenika, donio odluku o dodjeli posebnog priznanja za značajan doprinos prepoznatljivosti Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Ozrenu Polašeku s Medicinskog fakulteta. Profesor Polašek je naime, prema analizi Clarivate Analytics, prepoznat kao jedan od autora čiji su radovi u 1% najcitiranijih radova objavljenih u Web of Science bazi u 2018. godini.

Komentiraj