uvijek na mreži

Facebook grupa “Naš Marjan” organizirala prosvjednu šetnju Marjanom

Facebook grupa “Naš Marjan” organizirala je jutros prosvjednu šetnju koja je krenula sa Prve vidilice preko Zoološkog vrta i natrag.  Istaknuli su i svoje zahtjeve koje su uputili splitskom gradonačelniku. Evo što traže:

1. Tražimo od gradonačelnika Splita da osnuje krizni stožer i ponaša se prema problemu potkornjaka na način kao da je na Marjanu izbio požar.
2. Tražimo da se promijeni prioritet rada JU i da se ne čeka probijanje vlaka kako bi se pristupilo ozbiljnoj sanaciji.
3. Tražimo da se JU Marjan odobre dovoljna sredstva za interventan angažman velikog broja šumara koji će odmah, od sutra, započeti sanaciju na način kako je predvidio dr. Pernek
4. Tražimo da se preispita odluka o probijanju vlaka s obzirom da će se s njima samo olakšati pristup pojedinim dijelovima šuma, što znači da će se šuma uništiti samo zato da bi se sanacija obavila jeftinije. Mi smatramo da nema te cijene koju građani nisu spremni platiti da Marjan ostane lijep kakav je danas.
5. Tražimo da se dr. Perneku na raspolaganje stave dovoljna sredstva za postavljanje klopki čija je cijena zanemariva, kao i dovoljan broj djelatnika koji će prazniti klopke i dopunjavati ih feromonom kako bi one bile učinkovite. Također zahtijevamo nadzor nad JU koja će provoditi ove mjere.
6. Tražimo da se građanima omogući da pomognu u odvozu nezaraženih debla.

Izvor: Facebook /Naš Marjan/
Komentiraj