uvijek na mreži

Goran Golovko vršitelj dužnosti intendanta HNK Split

Ministrica kulture Republike Hrvatske dr. sc. Nina Obuljen Koržinek imenovala je 1. listopada dosadašnjeg intendanta Gorana Golovka vršiteljem dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Split.

Naime, kako piše u obrazloženju, s obzirom da je intendantu Hrvatskog narodnog kazališta Split istekao mandat s danom 30. rujna 2018. godine, a budući da predstavničko tijelo osnivača, Grada Splita nije imenovalo novog intendanta, odnosno vršitelja dužnosti intendanta Hrvatskoga narodnog kazališta Split, koji bi stupio na dužnost po navedenom isteku mandata dosadašnjeg intendanta, stekli su se uvjeti za imenovanje vršitelja dužnosti intendanta sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o kazalištima. Naime, prema odredbi članka 25. stavka 4. Zakona o kazalištima, po isteku mandata intendanta nacionalnog kazališta ministar kulture ovlašten je imenovati vršitelja dužnosti intendanta nacionalnog kazališta bez provođenja javnog natječaja ako predstavničko tijelo osnivača nije postupilo u skladu sa stavkom 3. navedenog članka Zakona, tj. nije imenovalo novog intendanta, odnosno vršitelja dužnosti intendanta nacionalnog kazališta. Sukladno navedenome za vršitelja dužnosti intendanta HNK Split imenuje se gospodin Goran Golovko, dosadašnji intendant HNK Split, koji će obavljati ovu dužnost do imenovanja intendanta, odnosno vršitelja dužnosti intendanta od strane predstavničkog tijela osnivača sukladno članku 25. stavku 3. Zakona o kazalištima.

Komentiraj