uvijek na mreži

Na današnji se dan car Dioklecijan odrekao se prijestolja

Rimski car Dioklecijan zbog bolesti se odrekao prijestolja, kao jedini u povijesti Rimskog Carstva, 1. svibnja 305. godine. Nakon abdikacije povukao se u svoju palaču na području današnjeg Splita (znamenita Dioklecijanova palača), gdje je i preminuo 313. godine. Čin abdikacije obavio je kod Nikomedije, gdje je imao svoje sjedište u doba kad je aktivno vladao Rimskim Carstvom.

Istovremeno s Dioklecijanom abdicirao je i njegov suvladar iz zapadne polovine Rimskog Carstva, Maksimijan (obojica su imala titulu augusta, što je bila viša carska titula, dok je titula cezara bila njoj podređena). Dioklecijana je na mjestu augusta naslijedio Galerije, njegov dotadašnji cezar i zet, dok je Maksimijana naslijedio Konstancije Klor (otac kasnijeg čuvenog cara Konstantina Velikog). Takav se oblik vladavine s po dva augusta i dva cezara nazivao tetrarhijom (četverovlađe), a bio ga je uveo upravo Dioklecijan. Time je Senat je izgubio svaku kontrolu nad vlasti, a Rim nije više bio glavni grad Carstva – piše povijest.hr

Komentiraj