uvijek na mreži

Novčana potpora Splitsko dalmatinske županije za novorođenu djecu u 2018.

 

Splitsko-dalmatinska županija donijela je Odluku o novčanoj pomoći za novorođenu djecu kojom su gradovi i općine podijeljeni u pet kategorija, određenih na osnovu razlike broja stanovnika (2011. naspram 2001. godina), razlike rođenih i umrlih (2016. naspram 2011. godina), broja rođene djece na području općine ili grada te poreznog prihoda po stanovniku na području općine ili grada. 
Uvjet za ostvarivanje potpore je neprekidno prebivalište roditelja najmanje 3 godine na području grada ili općine gdje ostvaruju potpore.

Kroz ove demografske mjere svako novorođeno dijete od 1. siječnja 2018. na području Splitsko-dalmatinske županije dobiti će financijsku pomoć, ovisno o kategoriji u kojoj je njegova lokalna zajednica.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete i Popis potrebnih dokumenata možete podići klikom na link i naziv dokumenta

Zahtjev za ostvarenje prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete
Popis potrebitih dokumenata

 

Komentiraj