uvijek na mreži

Pogledajte kako funkcionira “pametni” ležeći policajac

U Meksiku su pronašli rješenje i unaprijedili ležeće policajce. Tajna je u pametnom ležećem policajcu”, koji pravi selekciju među vozačima – kažnjavajući nesavjesne, nagrađujući one koji poštuju ograničenja brzine.

“Pametni ležeći policajac”  se izdiže samo onda kada naiđe automobil koji se kreće brže od ograničenja. Sistem se sastoji od kamere koja mjeri brzinu vozila, i metalne prepreke koja je slična običnom “ležećem policajcu”, ali koja je u osnovnom položaju u istoj ravni sa asfaltom.

Ako kamera registrira da se vozilo kreće brže nego što je dozvoljeno, prepreka se podiže i vozač koji vozi brže od ograničenja prinuđen je da uspori. U suprotnom, ako se automobil kreće primjerenom brzinom, “ležeći policajac” ostaje neaktivan, pa vozač može nastaviti bez ograničenja. Pogledajte video.

Komentiraj