uvijek na mreži

S otoka Brača u prošloj godini helikopterima prevezeno 39 pacijenata

U 2018. godini, letačka posada Hrvatskog ratnog zrakoplovstva prevezla je transportnim helikopterima 39 pacijenata s otoka Brača. Transportni helikopteri 36 puta letjeli su s otoka Brača put središnjeg medicinskog centra na području Hrvatske KBC-a Split kako bi prevezli ukupno 39 pacijenata koji su zahtijevali hitni medicinski prijevoz, te je u tri leta prevezeno po dva pacijenta. Slijetanje transportnih helikoptera odvilo se na Aerodromu Brač ( 24 puta), Bol (5 puta), helidromu Novo Selo ( 4 puta ), nogometno igralište Supetar (3 puta) i Milna ( 3 puta). 21 pacijent je stanovnik otoka Brača, 9 pacijenata je iz ostalih dijelova Hrvatske te je 9 stranih državljana.
Osim prijevoza pacijenata koji su zahtijevali medicinski prijevoz, letačka posada helikoptera Mi-8 MTV, te protupožarnih aviona Canadiara CL 415 i Aitractor AT 802 Fire Boss iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH (PP NOS OS RH smješteni u Divuljama i vojarni Zemunik), sudjelovala je u gašenju četiri požara na otoku Braču (općina Selca). Helikopteri su sudjelovali u gašenju dva požara i to za prijevoz spremnika vode ( tkz „ kruške“ ) na požarišta, dok su protupožarni avioni sudjelovali u gašenju dva požara.

Izvor: https://www.facebook.com/DVDSELCA/
 
Komentiraj