uvijek na mreži

9. sjednica gradskog vijeća Grada Sinja

9. sjednica  Gradskog vijeća Grada Sinja održati će se 29. siječnja 2018. godine (ponedjeljak) u 17:00 sati. 

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;

3. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja mješovite – pretežito poslovne zone Trnovača – Sinj;
4. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2018.g.;
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga za promjenu Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 10/09 i 02/13) i utvrđivanju Nacrta Statutarne odluke  o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sinja;  
6. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za davanje suglasnosti o postavljanju ili uklanjanju spomenika u spomen ili na sjećanje na osobe iz javnog, kulturnog i političkog života Hrvatske;
7. Prijedlog Odluke o načinu  pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Sinja;
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju namjere Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da za potrebe Centra za socijalnu skrb Sinj rekonstruira  objekt na lokaciji ex vojarni Ivaniša Nelipića  u Sinju;
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju namjere HAK – AUTO KLUB DALMACIJA SINJ, Put ferate 15 da za potrebe istog ustupi na privremeno korištenje objekt na lokaciji ex vojarne Ivaniša Nelipića  u Sinju; 
10. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Sinja;
11. Prijedlog Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje dijela komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na području Grada Sinja u dijelu: ostali radovi održavanja javnih površina, na temelju ugovora;
11. Prijedlog Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje dijela komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na području Grada Sinja u dijelu: ostali radovi održavanja javnih površina, na temelju ugovora;
12. Prijedlog   Zaključaka  o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke „MP WIRE ROPES” d.o.o. Split, Hektorovićeva 20, za kupnju nekretnine u  GZK-Sinj  po  javnom  natječaju objavljenom 11.12. 2017. god.

Komentiraj