PRETRAŽIVANJE KATEGORIJA

Gastronomija

Škanjata

Osnovni uvjeti: brašno, cukar u prahu, kvas, voda, maslinovo uje, sol, jaje, mast Kal se rečedu beside "ni pirka ni kanjac", ne zna se tašno na ča se misli, ma kal bi se reklo "ni kruh ni slalko", to bi mogla bit jedino – škanjata! Jerbo,…