uvijek na mreži

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva:Rotary club Split PLUS donira Socijalnu samoposlugu

Danas se u svijetu obilježava Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti.
Odluku da se taj obilježava 17. listopada donijela je 1993. godine Glavna skupština Ujedinjenih naroda sa svrhom promicanja potrebe za smanjenjem siromaštva u svim zemljama i solidariziranja s osobama u potrebi. Tim povodom Rotary club Split PLUS 11 će sati uručiti vrijedne donacije prikupljene tijekom održavanja Rotary Moto Rally Plusa, namijenjene
potrebama Socijalne samoposluge i Centra za beskućnice/ke udruge Most.

Uručenje donacije održat će se, povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, u prostoru
Socijalne samoposluge i Centra za beskućnice/ke udruge MoSt na adresi Gundulićeva 22 u Splitu.
Krajem svibnja i početkom lipnja od sjevera do juga Hrvatske vozio se humanitarni Rotary Moto Rally
Plus u zajedničkoj organizaciji nekoliko hrvatskih Rotary klubova i moto klubova. Start rallya bio je u
Varaždinu, a završetak u Splitu s osnovnim ciljem prikupljanja donacija za socijalne samoposluge u
više gradova, te iskorijenjivanje dječje paralize u svijetu.

Komentiraj