uvijek na mreži

Otvaranje javne rasprave o Nacrtu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sinja

Gradsko vijeće Grada Sinja na 9. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2018.g., radi usklađivanja sa zakonom, donijelo je Zaključak o prihvaćanju prijedloga za promjenu Statuta Grada Sinja i utvrđivanju Nacrta Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sinja, te otvaranju javne rasprave.  Javna rasprava o Nacrtu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sinja trajati će 15 dana,  od  30. siječnja do 14. veljače 2018. g. U tom smislu obavještavaju se zainteresirani da za vrijeme trajanja Javne rasprave svoje primjedbe i prijedloge na predmetni Nacrt mogu podnijeti u pisanom obliku na adresu Grad Sinj, Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj ili neposrednom predajom u pisarnicu Grada Sinja  svakim radnim danom od 07,30-15,30 sati.

http://www.sinj.hr/Portals/12/Statutarna%20odluka%20o%20izmjeni%20i%20dopuni%20Statuta%20Grada%20Sinja%20-2018.pdf

Komentiraj