uvijek na mreži

Studentski dani sporta i aktivizma

Ovogodišnji Studentski dani sporta i aktivizma održati će se na Kampusu Sveučilišta u Splitu 16. i 17. Prosinca, a studenti se mogu prijaviti za natjecanje u sljedećim sportovima i disciplinama:
Ulični nogomet (4 igrača + 2 zamjene), košarka 3×3 (3 igrača + 1 zamjena), graničari (5 igrača), stolni tenis (pojedinačno), potezanje konopa (5 igrača), skakanje u vrečama (pojedinačno), natjecanje u FIFA-i 17 (pojedinačno).

Prijave se primaju do srijede 14. prosinca do 12h na e-mail: stdansporta@gmail.com

Prijave moraju sadržavati: ime i prezime studenata, ime ekipe, sport u kojemu se natječe i kontakt mobitel

Komentiraj