uvijek na mreži

Zašto je životno osiguranje uvijek dobar izbor

Piše: Ana Kotoraš – direktorica poslovnice Kent bank d.d.

Na  pitanje što je životno osiguranje i zašto ga odabrati u ovim turbulentnim i teškim vremenima, s obzirom na pandemiju Covida 19, potrese i sve tužne događaje koje su nas snašle u prošloj, a i ovoj godini, pokušat ću u vam nekoliko rečenica navesti neke razloge.

Ukoliko želite štedjeti vaš zarađeni novac, a ujedno financijski osigurati svoje najbliže u slučaju nekog teškog životnog događaja (smrti uslijed bolesti, nastup invalidnosti ili smrti uslijed nesretnog slučaja) ili jednostavno po isteku police iskoristiti ušteđena sredstva zajedno s prinosom, tu je za vas životno osiguranje.

Ovisno želite li iznos u eurima ili kunama, sa minimalnim iznosom uplate od 2.000 eur (Garant eur) – jednokratno na rok 3 ili 4 godine sa kamatnom stopom 1,23 % ili na rok od 5 godina sa kamatnom stopom 1,53%, u kunama –  na iznos  2.000 eur jednokratno (Garant HRK) na 3 i 4 godine s kamatnom stopom 1,73% i na 5 godina 2,03%.

Ugovarajući životno osiguranje mi bankari ipak uvijek idemo sa pozitivnim stavom i pretpostavkom da naši klijenti taj proizvod kupuju da bi uštedjeli svoj zarađeni novac, zaradili uz prinose  konkurentnih kamata koje nudimo, te bili spremni na nepredvidive životne situacije. 

Životno osiguranje Vam daje mogućnost istovremene štednje i osiguranja, a na to ne plaćate porez.

Ali što ako vam vaši novci ipak u međuvremenu  zatrebaju?

I za to imamo rješenje s obzirom na mogućnost otkupa po isteku prve godine osiguranja. Mnogi od vas će imati još neka pitanja, pa za sve dodatne informacije koje će vam trebati, možete nas upitati u Kent bank d.d. – poslovnica Split Grad. 

Komentiraj